مشهد مقدس مصلی 13 پاساژ امام زمان طبقه 2 پلاک 12/1شماره تماس3687947 و 09151156257